Ektrakurikuler

Daftar Ekstrakurikuler MAN 3 BANYUWANGI

SEPAK BOLA
TENIS MEJA
PENCAK SILAT
TAEKWONDO
VOLLY BALL
KSM GEOGRAFI
KSM EKONOMI
KSM BIOLOGI
KSM KIMIA
KSM FISIKA
KSM MTK
KALIGRAFI